Reklama

Ładowanie...

Artykuły

27.02.2012
Marian Stala, "Niepojęte: Jest". To książka o czytaniu poezji, o podążaniu w stronę prawdy mieszkającej w wierszach. Stalę interesuje zwłaszcza prawda doświadczenia w głosach poetów, prawda...
03.11.2010
Czy wiersz zjawia się w miejscu porzuconym przez religijną wyobraźnię? Tak. Jeśli zgodzić się, że kluczową figurą wyobraźni religijnej jest paradoks, że mierzy się ona z czymś całkowicie...
24.11.2009
Przed laty Marcin Świetlicki napominał w "Nicowaniu": "Nie idź do pracy, / Tam czai się nic". I dodawał w tym samym wierszu: "Nic w dużej czapce, / czapce niewidce...
14.10.2009
Lekcja polskiego nie musi być spektaklem hipokryzji i konformizmu, nie musi od niej wiać nudą. Wystarczy, by polonista miał poczucie, że literatura jest warta zachodu. Dobry polonista uczy...
15.07.2009
Zwierzęta, chłopcy, kobiety zaludniają w tych wierszach dziwną, senną, widmową mitologię. Mitologię wciąż wymyślaną na nowo - niejasną, rozmazaną, rozpierzchłą. Mówiącą o czymś, co trwa w...
01.06.2009
Jeśli środowisko polonistyczne rzeczywiście potrzebuje namysłu nad kształtem polonistyki, to zapewne w pierwszym rzędzie powinien być to namysł nad zagadnieniami zogniskowanymi wokół celów...
14.04.2009
Czy polska literatura zawsze już będzie kręcić się w kółko? Czy musi pozostać w granicach nudy swojskiej i tęsknić do nudy importowanej - mocnej w gębie, awangardowej z ducha, ale w istocie...
09.12.2008
Miłobędzka jest poetką zarysów. Zapisuje same kontury doznań i zdarzeń. Szkicuje jedynie obrysy obrazów. Ich ostre krawędzie zwykle są ledwie widoczne, giną w ciemności. I właśnie ta...
06.12.2007
Wyobraźnia autora "Schizmy wiele zawdzięcza religijnej topice, zakorzenia się w pokładach religijnej wyobraźni, czerpie z jej nurtów częściej, niż można sądzić. Jednak krążące wokół...
19.04.2007
Nienazwane, ukryte miasto to Lublin sprzed dziesięcioleci, zakryty dla naszych oczu, nieoczywisty, zamglony, ale przecież za sprawą wywołujących go głosów - żywy, namacalny, z krwi i kości...

Strony