Dodatek: Odnalezione w tłumaczeniu (2014)

Dodatek "Odnalezione w tłumaczeniu (2014)" ukazał się wraz z numerem:
TP 51-52/2014.

Artykuły w dodatku