Reklama

Artykuły

17.12.2019
O. SZYMON HIŻYCKI OSB, benedyktyn, opat tyniecki: Oni są świeżo po kryzysie małżeńskim. Trauma Bożego Narodzenia w ich życiu jest wielka. A jednak wychodzą naprzeciwko tej tajemnicy z wiarą...
26.08.2019
SZYMON HIŻYCKI OSB, opat tyniecki: Jeśli człowiek nie znajdzie czasu dla bliskich, dla siebie, dla Boga, to zapomni o tym, kim jest.
05.11.2018
SZYMON HIŻYCKI OSB: Nie zmagaj się z pokusą, tylko się skup na zadaniach do wykonania. Święty Benedykt naucza, że bezczynność jest wrogiem duszy.
19.03.2018
Czy mnisi i święci z początków Kościoła mogą czegoś nas nauczyć? Przyglądaliśmy się im w Wielkim Poście. Na koniec spotkanie z dobrym człowiekiem – abbą Agatonem.
13.03.2018
Czy mnisi i święci z początków Kościoła mogą nas czegoś nauczyć? Przyjrzyjmy się im w Wielkim Poście – dzisiaj o tajemniczym autorze dziełka „Do Diogneta”.
05.03.2018
Czy mnisi i święci z początków Kościoła mogą nas czegoś nauczyć? Przyjrzyjmy się im w Wielkim Poście – dzisiaj towarzyszymy ostatnim chwilom św. Polikarpa.
26.02.2018
Czy mnisi i święci z początków Kościoła czegoś mogą nas nauczyć? Przyjrzyjmy się im – dzisiaj spotkamy Jana Kasjana.
19.02.2018
Czy mnisi i święci z początków Kościoła mogą nas czegoś nauczyć? Przyjrzyjmy się im w Wielkim Poście – dzisiaj kilka uwag o św. Atanazym Wielkim.
12.02.2018
Czy mnisi i święci z początków Kościoła czegoś mogą nas nauczyć? Przyjrzyjmy się im w Wielkim Poście – dzisiaj posłuchajmy Doroteusza z Gazy.