Reklama

Artykuły

30.03.2018
Każdy z Kościołów chrześcijańskich czyta Biblię według własnej tradycji. Czy jednomyślne tłumaczenie Pisma Świętego jest możliwe? W Polsce odpowiedź okazała się pozytywna.
11.10.2016
Czym jest teologia nauki? Czy taka dyscyplina jest w ogóle możliwa?
06.12.2015
Marcin Majewski, biblista: Nie istnieje jeden właściwy przekład Pisma. Są i takie, które autorów natchnionych łagodzą czy wręcz cenzurują.