Reklama

Ładowanie...

Artykuły

15.02.2021
Franciszek rozstrzygnął wątpliwości co do tożsamości przyjaciółki Jezusa. Mamy zatem nowe liturgiczne wspomnienie.
28.12.2020
Wiele nakazów biblijnych, takich jak kamienowanie homoseksualistów i reguły traktowania niewolników, uważamy dzisiaj za niemoralne. Co to mówi o Biblii – i o nas?
06.04.2020
Reakcja uczniów na zapowiedź zmartwychwstania – „nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać” – pokazuje, że uczniowie nie byli lepsi niż reszta społeczności żydowskiej. Nie pojmowali,...
17.12.2019
Biblijny obraz JHWH jest bardzo odległy od filozoficznego ideału Absolutu. Bóg Starego Testamentu jest ludzki, cielesny, niezdecydowany i emocjonalny. Może cierpieć i się mylić.
30.03.2018
Każdy z Kościołów chrześcijańskich czyta Biblię według własnej tradycji. Czy jednomyślne tłumaczenie Pisma Świętego jest możliwe? W Polsce odpowiedź okazała się pozytywna.
11.10.2016
Czym jest teologia nauki? Czy taka dyscyplina jest w ogóle możliwa?
06.12.2015
Marcin Majewski, biblista: Nie istnieje jeden właściwy przekład Pisma. Są i takie, które autorów natchnionych łagodzą czy wręcz cenzurują.