Reklama

Ładowanie...

Artykuły

30.11.2020
Maria Wołkońska poszła za mężem na zesłanie. Nie mogła wiedzieć, że stanie się rosyjskim symbolem wierności.
01.06.2020
Ormianie ze szczególną czułością traktują słowo. Rękopisy chronią w miejscu, które może wytrzymać atak jądrowy.
18.02.2020
Niektórzy, jak Igor z Tomska, języka przodków uczyli się z książek Sienkiewicza. Jak Polacy z Syberii odkrywali swoje korzenie?
18.11.2019
Na tej trasie żaden kierowca nie zgasi zimą silnika, bo przy minus 50 stopniach koniec nadszedłby szybko. Zresztą śmierć i droga to tutaj nieodłączne towarzyszki.
14.10.2019
W małej syberyjskiej wiosce trwa odbudowa spalonej świątyni. To także rodzaj pomnika wystawionego tutejszym Polakom, osadnikom na Syberii.
24.09.2018
Był jednym z najwybitniejszych rosyjskich poetów. Jego spuścizna mogła być większa, gdyby 27-letni Michaił Lermontow nie zginął w kontrowersyjnym pojedynku.
27.08.2018
Choć od ataku na szkołę w Biesłanie minęło 14 lat, to nie ma dnia, aby ktoś nie krzątał się na miejscowym cmentarzu. Na większości grobów nadal leżą zabawki.
02.07.2018
221 lat temu na świat przyszedł Szamil, wódz kaukaskich górali. Pod jego rządami powstało państwo, które długo stawiało opór Rosji. Pamięć o nim wciąż jest żywa na Kaukazie.
28.08.2017
Najbardziej groteskowa miejscowość Azji Środkowej znajduje się w Turkmenistanie. Szkoda, że zadziwia tylko nielicznych.
13.02.2015
Kilka małp wysłano stąd w kosmos, z innych próbowano stworzyć hybrydę ludzką. Instytut w Suchumi działa nadal, choć jest tylko cieniem dawnej świetności.