Reklama

Artykuły

04.10.2021
Po pandemicznej przerwie w miniony weekend we Frankfurcie odbyło się drugie spotkanie plenarne Drogi Synodalnej. 212 delegatów i delegatek dyskutowało teksty przygotowane przez ostatni rok...
27.09.2021
Od kilku lat w niemieckim Kościele katolickim wzrasta świadomość problemu przemocy wobec dorosłych, zwłaszcza kobiet.
09.08.2021
NontanDo Hadebe, teolożka: Gdy Maryję sprowadzamy do macierzyństwa i dziewictwa, nie możemy w pełni uczcić bogactwa jej życia.
26.07.2021
Coś, co nad Wisłą uchodziłoby za sensację, za naszą zachodnią granicą staje się oczywistością. Kobiety działające w diecezjalnych komisjach zyskują realny wpływ na Kościół.
17.05.2021
S. Philipa Rath, benedyktynka: Strukturalna dyskryminacja kobiet w Kościele jest usprawiedliwiana argumentami teologicznymi, które dawno zostały obalone.
01.02.2021
Narasta pęknięcie między tym, czego doświadczają kobiety, żyjąc w społeczeństwie, gdzie coraz częściej podejmują decyzje i są aktywne społecznie, a Kościołem, gdzie proponuje się im role...
28.12.2020
Dialog biskupów ze świeckimi w Niemczech, który stał się poligonem dla Kościoła w ogóle, napotyka na przeszkody.