Reklama

Artykuły

01.02.2021
Narasta pęknięcie między tym, czego doświadczają kobiety, żyjąc w społeczeństwie, gdzie coraz częściej podejmują decyzje i są aktywne społecznie, a Kościołem, gdzie proponuje się im role...
28.12.2020
Dialog biskupów ze świeckimi w Niemczech, który stał się poligonem dla Kościoła w ogóle, napotyka na przeszkody.