Reklama

Ładowanie...

Watykanista włoskiego dziennika „La Stampa”, inicjator i moderator strony „Vatican Insider”. Ostatnio wraz z Giacomo Galeazzim opublikował książkę „Papa Francesco: questa economia uccide” (Papież Franciszek: ta ekonomia zabija), która stanowi obszernie komentowaną antologię słów papieża dotyczących ustroju społecznego, biedy i nierówności.

Artykuły

Papież Paweł VI, Castel Gandolfo, kwiecień 1972 r. / FOT. ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK
11.07.2018
„Humanae vitae” – to najprawdopodobniej najbardziej kontrowersyjna encyklika w najnowszych dziejach Kościoła. Na 50-lecie jej ogłoszenia papież Franciszek odtajnił watykańskie archiwum.
21.05.2017
Andrea Tornielli, watykanista: W Watykanie trwa spór o objawienia w Medziugorju. Papieżowi nie podobają się działania Kongregacji Nauki Wiary.
Papież Franciszek i uchodźcy, Watykan, 22 czerwca 2016 r. / fot. East News
24.07.2016
VATICAN INSIDER | W Polsce podejmuje się działania polityczne mające na celu stworzenie sztucznych lęków przed muzułmanami, i szerzej, w ogóle przed uchodźcami – takie zarzuty formułuje ks...
11.04.2016
Z tekstu „Amoris laetitia” wynika, że wierni mają wolność interpretacji niektórych aspektów nauczania Kościoła o rodzinie.
26.10.2015
Nigdy wcześniej wśród biskupów nie było takiej swobody wyrażania poglądów i dyskusji nad kościelnym dokumentem.
Synod
09.10.2015
Franciszek wzywa ojców Synodu, by nie doszukiwali się spisków i nie działali wedle mentalności lobbystycznej po tym, jak trzynastu kardynałów i biskupów dało wyraz podejrzeniom, że...
06.10.2015
Debata synodalna bywa postrzegana jako turniej piłkarski, ale Franciszek wskazuje inną drogę.
10.08.2015
Wyznania o. Faustiego przypisują kard. Martiniemu decydującą rolę w wyborze Ratzingera a także w jego decyzji o ustąpieniu.
16.06.2015
Papież przestrzega przed redukowaniem wiary do poszukiwania prywatnych objawień.
01.06.2015
Andrea Tornielli, watykanista: Ludziom władzy jest obojętne, czy papież dopuści rozwodników do komunii. Jeśli natomiast domaga się zmian strukturalnych i wpływa na sumienia, wywołuje u nich...

Strony