Reklama

Ładowanie...

Artykuły

26.07.2021
PAWEŁ MILCAREK, redaktor naczelny „Christianitas”: Wiara będzie wydawała nowe owoce – uznaję to. Ale byłoby świetnie, gdyby o ich kształcie decydowało doświadczenie długiego trwania...
10.06.2019
Paweł Milcarek, redaktor naczelny „Christianitas”: Jeśli zmiany teraz pójdą w złym kierunku, to nastąpi daleko idąca fragmentacja Kościoła. Podzielimy się na grupy, które nie będą w stanie...
05.03.2018
PAWEŁ MILCAREK, redaktor naczelny „Christianitas”: Mamy do czynienia z papieżem, który chce inspirować, ale nie rozstrzyga. Albo chce „rozstrzygać” na drodze faktów dokonanych. Dla mnie to...
27.01.2014
Oczywiście nie wiem, „co będzie” – wiem, co być może, z prawdopodobieństwem określonym przez trajektorie obecnych wielkich tendencji. W ten sposób przewiduję, że...
17.06.2013
W spontanicznej rozmowie z członkami XIII Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, która odbyła się 13 czerwca 2013 r., Franciszek zapowiedział opublikowanie encykliki o...
27.09.2010
Unikam debat o tolerancji. Dla neurotycznej osobowości nowoczesności są one z reguły idealnym miejscem gier w ofiarę, retorycznych konkursów o tytuł "najdotkliwiej dyskryminowanego...
01.07.2008
Aktualne relacje chrześcijaństwa z islamem mają kilka splątanych warstw. Pierwsza, najgłębsza, to konflikt w sprawie centralnych prawd naszej wiary.
15.04.2008
19 kwietnia 2005 r. papieżem został wybrany ktoś, kto według reguł opisywanych przez watykanistów nie powinien mieć na to szans. Kard. Ratzinger był wszak człowiekiem znanym z poglądów...
20.03.2006
Chcę rozmawiać o sprawach istotnych, ale nie potrafię się odnaleźć w gablocie dla okazów mojego "typu, przygotowanej na użytek tej rozmowy.