Reklama

Ładowanie...

Artykuły

12.08.2013
Rzadko zgadzam się z Tomaszem Terlikowskim, ale ma on rację, twierdząc, że niektóre wypowiedzi papieża Franciszka formułowane ustnie są nieprecyzyjne.
16.04.2013
„TP” 13/13
31.12.2012
Nie uczyłem nigdy w szkole średniej, nie mam kontaktu z dzisiejszymi nauczycielami i uczniami, nie jestem więc kompetentny, by wypowiadać się o nauczaniu języka polskiego...
24.09.2012
Nieraz już przyznawałem się, że mam kłopoty ze zrozumieniem i odczuciem wartości współczesnej poezji, a chciałbym ją rozumieć.
23.01.2012
Krucyfiks jako symbol wartości kultury europejskiej czy tożsamości narodowej to interpretacje sformułowane ad hoc, by obronić krzyż sejmowy, a nie zgrzeszyć przeciw sumieniu prawnemu.
03.01.2012
Czy w Sejmie powinien wisieć krzyż? Jeśli taka jest wola większości, to trzeba ją uszanować. Jednak argumenty specjalistów od prawa konstytucyjnego są w tej kwestii nieprzekonujące.
06.10.2009
Dobre obyczaje zalecają pono, by w dyskusji ostatnie słowo miał jej inicjator, a więc w tym przypadku prof. Markowski. Proszę wybaczyć, że naruszam tę zasadę, ale oponent mój w swej replice...
25.08.2009
Zaleca Michał Paweł Markowski, by tematykę zajęć dostosowywać do tego, co najbardziej studentów i studentki interesuje. A co zrobić, jeśli okaże się, że bardziej niż Heidegger czy nawet...
31.03.2009
Prof. Henryk Markiewicz, historyk literatury: Jeśli chodzi o literaturę współczesną, jestem w takiej sytuacji, w jakiej byłaby Orzeszkowa, gdyby czytała Gombrowicza! Rozmawiała Anna Mateja
22.06.2003
W wydawnictwie „Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980” (wybór i opracowanie Adama Rolińskiego, Kraków 2003, s. 701) zamieszczona została „Analiza tekstów Studenckiego Komitetu...