Reklama

Artykuły

10.07.2017
Ostatni nieopętani plemiennym sporem. Tak przynajmniej lubią o sobie mówić. A może to po prostu wygodne usprawiedliwienie dla ucieczki od polityki w chwili, kiedy tak brakuje w niej ludzi...
13.02.2017
Budzenie strachu i gra na pogłębianie podziałów ani nie zatrzyma szkodliwej działalności PiS, ani nie uczyni Polski bardziej sprawiedliwą i liberalną.
06.09.2015
Praktyka „ustawiania” konkursów, choć moralnie wątpliwa, jest typowym sposobem wyłaniania polskich elit. Pytanie, czy naprawdę pomaga wybrać najlepszych.
10.08.2015
Trudno dziś dostrzec próby tworzenia nowych języków opisu rzeczywistości, widać zaś jak na dłoni zdumiewający nawrót do idei tak archaicznych, że przyjmujących formę złowieszczej groteski.
31.05.2015
Jeśli PiS postawi na modernizację polskiej prowincji i obietnicę zasypania przepaści między uprzywilejowanymi a nieuprzywilejowanymi, jesienne wybory wygra w cuglach. Będzie to też koniec...
06.12.2014
Ruchy miejskie mogą wzmocnić lokalną demokrację. Mogą też stać się kolejną, trochę lepszą Platformą Obywatelską. Co wybiorą?