Reklama

Artykuły

16.09.2008
Nie brakuje przekonanych, że podział "my-oni" jest już nieuprawniony, jednak problem określenia zasad współpracy władzy i społeczeństwa pozostał.
25.06.2008
Wiele lat temu Maria Dąbrowska stwierdziła: "Nie dzieje się w Polsce nic naprawdę wielkiego, mądrego i dobrego, coby nie było przeniknięte świadomie albo podświadomie ideami...
19.06.2007
W starych, tradycyjnych strukturach - takich jak państwo, naród, Kościół - ludzie nie znajdują już odpowiedzi na swoje potrzeby i szukają czegoś nowego. (…) Zmienia się kontekst i struktura...
14.04.2007
Każdy by sobie życzył takiej władzy publicznej, która podejmując decyzje, brałaby pod uwagę jego interesy: jako pracownika, konsumenta, pacjenta, bywa że niepełnosprawnego, bezrobotnego czy...
14.04.2007
W 1822 r. car Aleksander I zatwierdził powołane w dobrach Stanisława Staszica Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Była to instytucja wyjątkowa, opierająca się na zupełnie nowym...
10.04.2007
"Tygodnik Powszechny" był niezależną inicjatywą obywatelską w nieobywatelskim państwie, jakim była PRL. Dziś organizacje pozarządowe - tzw. trzeci sektor - są w Polsce wielką, choć...
26.09.2006
Tendencje w światowej filantropii pokazują jednoznacznie, że działania organizacji dobroczynnych coraz bardziej upodabniają się do stylu działań administracji publicznej (etatyzują się) lub...
04.01.2006
Święta, Nowy Rok i początek stycznia, kiedy odbywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to czas dawania. W okresie Bożego Narodzenia, przejęci jego atmosferą, chętniej niż kiedy...
25.09.2005
Często mamy poczucie, że nie żyjemy w najdoskonalszym ze światów. Niezdrowe układy w pracy, niekompetencja urzędników, brud na klatce schodowej, a tu jeszcze głód w Afryce i przemoc w Iraku...