Reklama

Pożegnanie

Pożegnanie

28.04.2014
Marzył o celi, odcięciu od próżności świata. Poezja była dla niego zbyt ważna, by dał się wprząc w literacki korowód.
17.12.2013
Koncertowała w salach całego świata. Zdobywała najwyższe laury w konkursach pianistycznych. Wychowała kilka pokoleń polskich artystów.
04.11.2013
Tadeusz Mazowiecki: Model relacji państwo–Kościół jest w Polsce zagrożony. Przestrzegam przed tym, co się stało w innych krajach...
04.11.2013
Gdy latem 1992 r. Mazowiecki odpoczywał na Mazurach, nieoczekiwanie odszukał go szef MSZ Krzysztof Skubiszewski. Zapytał, czy jego niedawny przełożony zgodziłby się przyjąć funkcję...
04.11.2013
Gdyby nie unikalna zdolność Tadeusza Mazowieckiego do dialogu, nie byłoby konstytucji.
04.11.2013
Determinantą jego postawy wobec Niemiec była nie tylko polityka. Był chrześcijaninem i nie chciał akceptować nienawiści jako wzajemnego stosunku do siebie ludzi i społeczeństw.
04.11.2013
Był człowiekiem więzi i solidarności. Więź to przecież w polskim tłumaczeniu religia. Solidarności nie ma bez więzi – tak jak nie ma wolności bez solidarności.
04.11.2013
Dokonał rzeczy wielkich. Zdarzało mu się popełniać błędy. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami. Na przekór okolicznościom, wierzył w dobro, dialog i kompromis.
04.11.2013
Najpierw chciał zostać dorożkarzem, potem kapitanem okrętu. Ale już jako dziesięciolatek zapragnął być badaczem literatury. W kajecie ćwiczył swój podpis poprzedzony „prof. dr”.
04.11.2013
Markiewicz czytał wszystko, ale nie wszystko rozumiał. Tak, jak każdy. Różnica tylko polegała na tym, że Profesor przyznawał się do tego, a my nie. Gdy go ktoś szczególnie rozsierdził...

Strony