Reklama

Ładowanie...

Artykuły

29.06.2011
O Miłosza bojach z polskością, a dokładniej z tą jej postacią, którą socjologowie określają "etno-nacjonalistyczną", o "Polaku-katoliku", Brzozowskim, Baczyńskim i...
27.03.2007
"TYGODNIK POWSZECHNY": - W swojej nowej książce Przemysław Czapliński opisuje, jak polska komunikacja społeczna, wymiana myśli, szeroko rozumiana kultura stopniowo, ale konsekwentnie...
08.12.2006
Przyjaźń Herberta i Miłosza była składanym sobie wzajemnie darem. Ten dar to namiętność i racja bytu ich obu - poezja. Jeden w drugim podziwiał poetę i za pomocą drugiego adorował poetę w...
12.06.2005
Proza Mentzla jest z rozmysłem w sposób nowoczesny staroświecka, jakby sterne’owska. To tekst, który bawi się sam sobą, sam siebie imituje, siebie wykpiwa. Również adoruje. Wszystko da się...
25.04.2004
Talent - tak, oczywiście. Ale Basia mówiła językami. Nie umiem lepiej tego nazwać. Kiedy czytam teksty, które znalazły się w tej książce, mam nieodparte wrażenie, że ze zdolnością...
07.12.2003
Czy z powieści można wnosić coś na temat samopoczucia zbiorowości? Już prędzej na temat samopoczucia twórcy, a i to byłoby ryzykowne. A przecież jest to praktyka powszechnie stosowana, ba...
26.10.2003
Myślałem sobie: autorka Trybów tak zaciekle praktykuje cnotę literackiej powściągliwości, że kiedy angażuje się jako tłumaczka, oznacza to wybór, za którym domyślać się trzeba bliskości,...
26.01.2003
Maria Poprzęcka O tomiku Julii Hartwig, zawierającym „ślady codziennej krzątaniny umysłu” pisał już z entuzjazmem Czesław Miłosz. Wśród owych „śladów” najbardziej poruszają mnie te, z...