Reklama

Artykuły

01.03.2022
Marek Kita, teolog, znawca prawosławia: Rosyjska cerkiew jest tragicznie uwikłana we wspieranie władzy. Tolerowano okrucieństwo cara w imię tego, że władza pochodzi od Boga.
01.11.2016
Papież w Szwecji nie „świętuje rozłamu” chrześcijaństwa. Spotyka się z braćmi ewangelikami.