Reklama

Ładowanie...

Artykuły

06.12.2021
HENRYK WOŹNIAKOWSKI: W całej Francji zawiązywały się stowarzyszenia solidarności francusko--polskiej. Lokalne i regionalne sieci albo po prostu grupy przyjaciół organizowały pomoc...
30.11.2020
Rozmowa z tegorocznymi laureatami Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera – Aleksandrą Domańską, Mariną Hulią i Robertem Piłatem.
03.06.2019
Spotkanie ludzi tak lojalnych i wiernych w przyjaźni jak Jacek Brzeziński, tak bezinteresownych i życzliwych, to szczęśliwy przywilej.
08.02.2016
Przedstawiamy tekst (przekład z francuskiego oryginału), który Henryk Woźniakowski opublikował w periodyku Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE). Sekretarz KEP domaga się...
15.06.2010
Współczesny człowiek staje wobec świata, który napiera na niego z niespotykaną dotąd siłą. Kultura nie stara się jednak łagodzić tego natarcia rzeczywistości. Nie tworzy koniecznego...
02.01.2007
Jeśli Metropolita spodziewałby się, że książka "Księża wobec bezpieki" może być przyczyną zła, to z pewnością by mu zapobiegał, a nie czekał, aż się wydarzy, zwłaszcza że nie...
27.03.2005
Na szczęście dość mamy źródeł świadczących o oporze, godności i heroizmie. Aby się o nich przekonać, nie trzeba odwoływać się do ubeckich autorytetów.
20.03.2005
Dobre wieści z Rzymu: w niedzielę ok. godziny 18.40 Jan Paweł II opuścił klinikę Gemellego i wrócił do Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Na trasie przejazdu zebrały się tysiące wiernych;...