Reklama

Ładowanie...

Artykuły

26.11.2016
Muzyka Monteverdiego przesycona jest retorycznym charakterem: słowa klucze występujące w poezji zostają wypunktowane w muzyce, naładowana uczuciem narracja tworzy energetyczny łańcuch...
29.11.2015
Madrygał był czymś znacznie więcej niż jedną z form muzyki świeckiej. Stał się symbolem pewnego typu obyczajowości, wykreowanej na północnych dworach włoskich.
10.12.2012
Można powiedzieć za Pascalem Quignardem, że są dwa płomyki świecy, które rozświetlają mroki historii. Ciemne jutrznie Charpentiera i świece na płótnach de la Toura.
14.12.2011
Kantaty Alessandra Scarlattiego stanowią szczyt rozwoju tej formy. Kantata u Scarlattiego to jak gdyby wycinek opery, jakaś jej scena - liryczna, miłosna, heroiczna czy komiczna.
23.03.2010
Muzyka Buxtehudego stanowi przedziwny stop elementów włoskich i niemieckich, a jednak jest z ducha protestancka, bliska pietystycznej pobożności. Z jednym zastrzeżeniem: u mistrza z Lubeki...
29.09.2009
Książę Venosy jest genialnym wyrazicielem niepokojów chylącego się ku zmierzchowi renesansu. Jego tragicznie powikłany, rozrywany namiętnościami świat znajduje odzwierciedlenie w...
01.09.2009
Haendel stworzył własny typ oratorium, jakiego nie było przedtem i nie będzie potem, choć wielu kompozytorów zechce go naśladować. Nazywał je "a sacred drama" - w istocie wielki...
02.04.2009
Z listów Monteverdiego wyłania się obraz Wenecji rozmiłowanej w muzyce jak żadne inne miasto...
11.03.2008
Cavalieri opowiadał się po stronie przyszłości - nowego stylu, który czerpiąc inspiracje z przeszłości, wyrażał się jednak za pośrednictwem nowych środków dźwiękowych dostosowanych do...
04.09.2007
Monteverdiańska monodia jest żarliwa, egzaltowana, olśniewająco wirtuozowska, jest magią i czarodziejstwem.