Reklama

Ładowanie...

Artykuły

09.10.2017
Z wielką radością spełniam skierowane do mnie życzenie kardynała Nycza, aby wnieść swój wkład w formie słowa powitalnego na „Cortile dei Gentili”, które odbędzie się po raz trzeci w Polsce...
28.03.2016
Benedykt XVI: Znakiem czasów jest dla mnie coraz bardziej dominująca idea miłosierdzia Bożego. Począwszy od siostry Faustyny, której wizje odzwierciedlają współczesne pragnienie Bożej...
11.02.2013
Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła.
27.12.2011
Ten, kto chce dziś wejść do kościoła Narodzenia Pańskiego w Betlejem, odkrywa, że portal, który niegdyś miał pięć i pół metra wysokości i przez który cesarze i kalifowie wkraczali do...
02.05.2011
Jan Paweł II otworzył dla Chrystusa społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, odwracając z siłą olbrzyma tendencję, która wydawała się być nieodwracalna.
26.04.2011
Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest owocem spekulacji czy jakiegoś doświadczenia mistycznego: jest to wydarzenie, które z pewnością wykracza poza historię, ale które dokonuje się w...
08.03.2011
"Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara". Św. Paweł dobitnie ukazuje znaczenie Zmartwychwstania dla całości...
08.02.2011
Fragmenty papieskiego orędzia na Światowy Dzień Chorego (11 lutego)
25.01.2011
Benedykt XVI: Gdzie islam panuje monokulturowo, niezachwiany w swoich tradycjach i swojej kulturowej oraz politycznej tożsamości, postrzega się łatwo jako przeciwwaga dla zachodniego świata...
23.11.2010
Benedykt XVI: Statystyka nie może być standardem moralności. To okropne, gdy demoskopia staje się standardem decyzji politycznych i gdy polityk łypie okiem: "Gdzie by tu jeszcze zdobyć...

Strony