Po co srebrna gospodarka?

Zbigniew Derdziuk

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Obecnie w Polsce mamy 7,5 mln emerytów i rencistów. Struktura wiekowa społeczeństwa będzie dążyć ku poszerzaniu tego grona. Szacunkowo w 2060 r. w porównaniu z chwilą obecną dwukrotnie wzrośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a dwukrotnie zmniejszy się liczba tych w wieku przedprodukcyjnym. Zaś osób w wieku produkcyjnym ubędzie z ok. 24 milionów obecnie do ok. 14 milionów za 50 lat.

Barbara Imiołczyk

Główny Koordynator ds. Zespołów Eksperckich przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Do biura RPO często wpływają dwa rodzaje skarg. Pierwszy rodzaj dotyczy gorszego traktowania osób starszych przez pracodawców. Co więcej, seniorzy znacznie częściej narażeni są w pracy na mobbing. Druga zaś grupa skupia się wokół słabego dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych i dzieci, co rodzi problem dla wielu kobiet, które pod presją i z konieczności podejmują się opieki czy to nad wnukami, czy osobami starszymi (np. rodzicami). To pokazuje, że rozsądnym rozwiązaniem byłoby dalej idące uelastycznienie warunków pracy.

Carl Petrokofsky

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego (Rząd Regionu Południowowschodniej Anglii)

Dziś ludzie ponad 50-letni wcale nie czują się starzy. Z medycznego punktu widzenia konieczne jest jednak zapewnienie im lepszego standardu życia, między innymi dlatego strategie dotyczące zdrowia muszą być rozwijane na każdym etapie życia człowieka. Ważne także, by uwrażliwić pracodawców na potrzeby starszych pracowników. Choćby dlatego, że w niektórych miastach mojego regionu ponad 40 proc. ludności przekroczyło sześćdziesiątkę. W kwestii zaś opieki nad osobami starszymi, u nas preferowany jest model opieki domowej - nie bez znaczenia okazał się tu kryzys gospodarczy, który niejako wymusił refleksję nad tym, jak przenieść opiekę ze szpitali do domów.

Ks. prof. Janusz Mastalski

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

By stawić czoło procesowi starzenia się społeczeństwa, należy przede wszystkim zwalczyć trzy zjawiska. Po pierwsze, wszechobecny kult młodości, panoszący się także na rynku pracy. Po drugie, "psychobójstwo", które dopada ludzi około 50-letnich, bombardowanych wzrastającym tempem życia i coraz to nowymi bodźcami, co powoduje w nich chęć ucieczki w marazm. A po trzecie: niby wszyscy wiemy, że do starszych podchodzić trzeba ze zrozumieniem, ale praktyka panuje odmienna. Ważne, by zapobiegać automarginalizacji ludzi starszych, włączać ich do społeczeństwa. A młodych na ich problemy uczulać, "promować" starszego człowieka.

Prof. Jerzy Hausner

Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nie można zapominać, że osoby, o których mówimy, to obywatele, pracownicy, konsumenci. Mają nie tylko potrzeby, ale też możliwości, które i społeczeństwo, i gospodarka muszą umieć wykorzystać. Potrzeb, o których tyle się mówi, nie jest w stanie zapewnić żadne państwo, tu powinna wkraczać gospodarka społeczna - wielkie korporacje nie będą poszukiwać starszych pracowników, ale lokalne przedsiębiorstwa - owszem. Nic nie poradzimy na to, że życie podlega zmianom wraz z wiekiem - to rodzi potrzebę nowego uwspólnotowienia i możliwości szukania nowych tożsamości i tworzenia nowych więzi. Problem w tym, że najlepszym miejscem uwspólnotowienia jest sfera publiczna, a ta w Polsce funkcjonuje źle.

Jacek Woźniak

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Każda strategia regionalna, także ta dotycząca starzenia się społeczeństwa, potrzebuje pakietu implementacyjnego. Dzięki programowi People możemy korzystać z doświadczeń i know-how sprawdzonych w innych regionach Europy. Prowadzone w Małopolsce prace nad konsekwencjami starzenia się społeczeństwa dla rozwoju wpisują się w główny nurt programowania, korelując ze strategią rozwoju województwa "Małopolska 2020". To ważny etap, lecz nie kończy prac. W 2011 r. zamierzamy opracować action plan, definiując instrumenty realizacji przyjętych założeń. Prace te to także dobry przykład na wykorzystanie zagranicznego know-how i wparcia eksperckiego, głównie z Wielkiej Brytanii i Andaluzji, gdzie wcześniej rozpoczęto prace nad srebrną gospodarką.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
89,90 zł
© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]

Artykuł pochodzi z numeru TP 44/2010

Artykuł pochodzi z dodatku „Srebrna gospodarka (44/2010)