Kronika religijna (9-15 X)

STOLICA APOSTOLSKA
 • Tekst ratyzbońskiego wykładu Benedykta XVI opatrzony przypisami można przeczytać na stronie . Papież raz jeszcze wyraża ubolewanie z powodu nieporozumienia, które wywołał cytat ze średniowiecznego dialogu między bizantyńskim cesarzem i uczonym Persem: "Cytat ten w świecie muzułmańskim przyjęty został niestety jako wyraz mojego osobistego stanowiska, budząc tym samym zrozumiałe oburzenie. Spodziewam się, że czytelnik mego tekstu zdoła natychmiast zrozumieć, że zdanie to nie wyraża mojej osobistej oceny Koranu, który darzę szacunkiem, należnym świętej księdze wielkiej religii. Cytując tekst cesarza Manuela II, chciałem jedynie uwypuklić istotną relację między wiarą a rozumem. W tym punkcie zgadzam się z Manuelem II, nie podzielając jednak jego krytyki".
 • 38 liderów islamskich w liście otwartym do Benedykta XVI przyjęło jego ubolewanie i zapewnienia, że cytat z Manuela II nie odzwierciedla jego poglądów. List, który ukazał się 14 października w amerykańskim piśmie "Islamica", podpisali zwierzchnicy i teologowie sunniccy i szyiccy, w tym wielcy muftowie Stambułu, Rosji, Chorwacji, Kosowa, Uzbekistanu i Omanu, ajatollah Muhammad Ali Tasziri z Iranu i religijny doradca króla Jordanii. Pięciostronicowy dokument komentuje niektóre partie papieskiego wykładu, a słowa o przemocy stosowanej przy nawracaniu na islam opatruje wyjaśnieniem, że "jeśli prawdą jest, iż islam częściowo rozprzestrzeniał się przez podbój, to jednak większa część jego ekspansji była wynikiem modlitwy i działalności misyjnej". List podkreśla "pozytywne" aspekty wystąpienia Benedykta, jak krytyka materializmu i akcentowanie wagi otwartego i szczerego dialogu. Chrześcijanie i muzułmanie - jak piszą sygnatariusze listu - stanowią razem ponad połowę ludności globu i spoczywa na nich odpowiedzialność za pokój w świecie. Z tego powodu "debata winna przejść od gniewu wyrażanego na ulicach do otwartego i szczerego dialogu serc i umysłów, który ułatwi wzajemne zrozumienie i szacunek między obu naszymi tradycjami religijnymi".
 • Benedykt XVI spotkał się z Dalajlamą. "Spotkanie było kurtuazyjne, a rozmowa Papieża z gościem dotyczyła spraw religii" - poinformował wicedyrektor watykańskiego Biura Prasowego, o. Ciro Benedettini. Audiencja nie znalazła się na liście oficjalnych spotkań Benedykta XVI - komentatorzy twierdzą, że Watykan nie chciał drażnić komunistycznych Chin poparciem dla sprawy Tybetańczyków.
 • Papież przyjął na audiencji Jarosława Kaczyńskiego. Rozmowa w cztery oczy trwała 40 minut. Podczas wizyty w Watykanie premier odznaczył Orderem Orła Białego kard. Andrzeja Deskura, emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.
 • O nienaruszalności małżeństwa, opartego na związku mężczyzny i kobiety, mówił Benedykt XVI przed niedzielną modlitwą "Anioł Pański" (8 października). Papież zauważył, że szczególnie dziś "potrzeba rodzin, które nie dadzą się ponieść współczesnym nurtom kulturalnym, inspirowanym hedonizmem i relatywizmem, i będą gotowe przede wszystkim do pełnienia z wielkodusznym oddaniem swego posłannictwa w Kościele i w społeczeństwie".
 • Środowa audiencja generalna: kontynuując cykl o Apostołach, Papież mówił o świętych Judzie Tadeuszu i Szymonie Gorliwym (11 października). Zaznaczył, że wśród Dwunastu znalazły się postacie o różnych, wręcz przeciwstawnych osobowościach i pasjach: od celnika Mateusza po gorliwego patriotę Szymona. "Stanowi to wyraźnie naukę dla nas, często skłonnych do podkreślania różnic, a nawet przeciwieństw, zapominając, że w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy moc godzenia naszych konfliktów" - przypomniał Benedykt XVI. Omawiając List św. Judy Apostoła, zwrócił uwagę na konieczność zachowania wiary wobec "wszystkich pokus i prądów współczesnego życia". "Oczywiście należy bezwzględnie podążać dalej z uporem drogą wyrozumiałości i dialogu, na jaką szczęśliwie wkroczył Sobór Watykański II. Jednakże ta droga dialogu, tak bardzo niezbędna, nie może sprawić, byśmy zapomnieli o obowiązku refleksji i podkreślania wciąż na nowo z jednakową mocą głównych i niepodważalnych linii naszej chrześcijańskiej tożsamości" - stwierdził Benedykt XVI. Po audiencji poświęcił figurę św. Edyty Stein, którą ustawiono w niszy na zewnątrz Bazyliki św. Piotra.
 • Zmarł kard. Dino Monduzzi (l. 84), były wieloletni prefekt Domu Papies­kiego. Po jego śmierci Kolegium Kardynalskie liczy 188 purpuratów. 117 nie ukończyło 80 lat i ma prawo uczestniczyć w konklawe.
 • Ukazała się nota Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" dotycząca korupcji. W dokumencie czytamy: "Korupcji sprzyjają zbyt mała jawność w międzynarodowych finansach, istnienie rajów podatkowych i nierówność stopnia walki z korupcją, a także niedostateczna współpraca między państwami, nadmierne różnice norm prawnych, słaba wrażliwość mediów na to zjawisko w niektórych częściach świata oraz brak demokracji w wielu krajach". Nota stwierdza, że korupcji sprzyja m.in. brak wolnych mediów.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE...

 • W irackim Mosulu zamordowano ks. Paulosa Eskandara z Kościoła prawosławno-syryjskiego. Duchownego porwano dla okupu. Szlemon Warduni, biskup pomocniczy Kościoła chaldejskiego w Bagdadzie, poinformował, że porywacze "rozmawiali z Kościołem, domagali się jednak za zwolnienie zbyt dużej sumy, której rodzina nie była w stanie zebrać na czas". Morderstwo potępiła Rada Ulemów (teologów), najwyższa organizacja religijna sunnitów w Iraku. To "nikczemna zbrodnia", a sam ks. Eskandar "był przeciwnikiem okupacji" - stwierdziła Rada.
 • Diecezja Davenport - jako czwarta w USA - ogłosiła bankructwo. Przyczyną jest niemożność wypłacenia odszkodowań ofiarom księży-pedofilów. "Nasza wspólnota znajduje się na rozdrożu z powodu działalności lub zaniechania kilku ludzi, którzy wyrządzili wielką tragedię w życiu wielu wiernych naszego Kościoła" - przyznał bp William Franklin. Formalne ogłoszenie upadłości oddaliło groźbę nowych procesów. Jednocześnie umożliwiło uregulowanie żądań ofiar i dalszą działalność duszpasterską Kościoła.
 • Episkopat Australii ostrzegł parlamentarzystów przed legalizacją klonowania i tworzenia embrionów ludzkich w celach eksperymentalnych. "Każdy z nas był kiedyś embrionem. W jego komórkach znajdują się wszystkie istotne informacje genetyczne dotyczące ludzi, jakimi dziś jesteśmy - podkreślili biskupi. - Ludzki embrion może rozwijać się tylko i wyłącznie jako człowiek. Z tego względu z samej natury ma ludzką godność i powinien posiadać najbardziej podstawowe z praw człowieka: prawo do życia, wzrastania i rozwoju".
 • Po raz pierwszy w historii do najwyższych władz kapucynów wszedł brat zakonny (bez święceń kapłańskich). Jednym z ośmiu członków rady generalnej zgromadzenia został brat Mark Schenk, dotychczasowy wikariusz prowincjalny Prowincji Środkowoamerykańskiej z siedzibą w Denver, absolwent teologii i zarządzania. Kapucyni pracują w stu krajach, mają 11 tys. członków. Ponad jedną trzecią stanowią bracia bez święceń kapłańskich.

...I W POLSCE

 • Kampanię Macieja Giertycha w Parlamencie Europejskim na rzecz usunięcia ze szkół nauczania o teorii ewolucji skrytykował abp Józef Życiński. Metropolita lubelski, zasiadający w Komitecie Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, uznał stanowisko deputowanego za "bardzo odległe od nauczania katolickiego" i stwierdził: "Tego typu postawa może przynieść chrześcijaństwu jedynie szkodę, bo u młodych wychowanków kształtuje złudne przekonanie, że istnieje jakiś konflikt między Boskim Stwórcą a ewolucją. Tymczasem Pan Bóg mógł stwarzać świat zgodnie z teorią ewolucji".
 • Bp Antoni Dydycz przeciwko wciąganiu uczniów do polityki: "Nikt z ludzi uczciwych nie może także przejść obojętnie obok tych zachowań, które dzieci i młodzież wciągały do własnych rozgrywek politycznych, wkładając w usta młodzieży i zamieszczając na transparentach hasła bardzo agresywne i przewrotne, niemające nic wspólnego z polską kulturą, ale mogące zakorzenić się w młodej psychice i stać się ciężarem na całe życie - napisał ordynariusz drohiczyński w liście na Dzień Edukacji Narodowej. - Najbardziej w tym wszystkim było bolesne i zawstydzające zarazem, że poparcia takim zachowaniom udzielali niektórzy członkowie organizacji nauczycielskich. Czegoś podobnego w tradycji polskiej szkoły nigdy nie było i być nie powinno".

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 43/2006