Michał Szymański

Krytyk literacki, współpracownik „Tygodnika Powszechnego”.