Reklama

Ładowanie...

Artykuły

23.02.2015
Ludzie, którzy po 1945 r. kontynuowali walkę zbrojną, nie byli straceńcami pragnącymi umrzeć. Jakie były ich motywy? Dlaczego walczyli?
07.12.2011
"Co się tyczy Jaruzelskiego, to jest to oczywiście człowiek pewny" - mówił w dyskusji nad wydarzeniami w Polsce sekretarz generalny KC KPZR Leonid Breżniew jesienią 1980. Jak...
16.08.2011
Kuszona wizją społecznego awansu, polska wieś mogłaby stać się ostoją nowej władzy. Tymczasem wdrugiej połowie lat 40. była ona zapleczem oporu: walka zbrojna przeciw komunistom była...
05.05.2010
"Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem słusznej sprawy, triumfem dobra nad złem,...
16.02.2010
Obszar Polski, który po wrześniu 1939 r. znalazł się pod okupacją sowiecką, przed wojną zamieszkiwało 5,3 mln Polaków, 4,5 mln Ukraińców, 1,6 mln Białorusinów i 1,1 mln Żydów. W następnych...
08.12.2009
"Bandy podziemia", zły generał Anders oraz społeczeństwo wdzięczne za wprowadzenie stanu wojennego - tak wygląda wizja najnowszej historii Polski, kreowana przez Wojciecha...
24.11.2009
Polska może - i powinna - bez kompleksów wpływać na kształt unijnej polityki i na kierunki reform.
22.09.2009
"Bronią, kosami, widłami i siekierami bij odwiecznych wrogów - polskich panów" - wzywali sowieccy propagandziści w odezwie kolportowanej na ziemiach zajętych przez Armię Czerwoną...
14.10.2008
Bitwa pod Lenino to jedno z najbardziej wyrazistych miejsc pamięci: uosabia dramat Polaków na Wschodzie.
27.02.2008
Zabójstwo kilkunastu Żydów dokonane przez partyzantów "Ognia Jan Tomasz Gross uczynił jedną z ilustracji stosunku podziemia niepodległościowego do Żydów. Mógł sięgnąć do źródeł, ale...

Strony