Reklama

ASk

Artykuły

15.10.2018
Abp Oscar Romero i Paweł VI zostali świętymi.
09.10.2018
Bp Andrzej Czaja wystosował list do wiernych, w którym ujawnił dane na temat pedofilii w diecezji opolskiej.
09.10.2018
Towarzystwo Chrystusowe złoży skargę kasacyjną w Sądzie Najwyższym na zasądzenie od zakonu precedensowego odszkodowania dla ofiary pedofila, byłego chrystusowca Romana B.
01.10.2018
Polscy biskupi upominają się o środowisko niszczone z powodu ludzkiego egoizmu.
27.08.2018
Temat nadużyć seksualnych w Kościele zdominował wizytę Franciszka w Irlandii, zorganizowaną z okazji 9. Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie.
11.08.2018
Mocny głos Episkopatu w obronie demokracji.
06.08.2018
Biskupi coraz częściej i coraz głośniej przestrzegają przed angażowaniem się w Kościele w popieranie partii rządzącej.
17.07.2018
22 – 29 lipca
02.07.2018
Jałmużnik papieski Konrad Krajewski wraz z trzynastoma nowo mianowanymi kardynałami podczas konsystorza 28 czerwca odebrał z rąk papieża bullę nominacyjną i insygnia kardynalskie (pierścień...
18.06.2018
Znana pisarka, publicystka i nasza autorka, s. Małgorzata Borkowska – została przeoryszą w opactwie benedyktynek w Żarnowcu na Pomorzu.

Strony