Polscy katolicy w sprawie ekologii są poważnie zapóźnieni

Za mojej pamięci wrażliwość ekologiczna odmieniła się całkowicie.

05.06.2023

Czyta się kilka minut

 / GRAŻYNA MAKARA
/ GRAŻYNA MAKARA

Czytam raport, który przygotował zespół Troska o Stworzenie w ramach prac Kongresu Katoliczek i Katolików. Chodzi w nim o „omówienie stosunku duchownych i świeckich do współczesnych problemów ekologicznych”. Uwzględnia postulaty i propozycje działań odnoszących się do polskich katolików, którzy – jak wynika z tego dokumentu – są w tej dziedzinie poważnie zapóźnieni. Ta problematyka zjawia się u nas sporadycznie, bywa podejmowana, lecz jakby z niechęcią. Encyklika papieża Franciszka „Laudato si” pozostała bez większego echa.

Troska o środowisko wynika z naszej wiary i jest głęboko związana z troską o bliźnich, a także troską o dar, jakim jest świat stworzony. Raport przedstawia nauczanie papieża Franciszka i pozytywne zjawiska w Kościele, a z drugiej strony – tragiczną niewystarczalność tych inicjatyw. Postuluje m.in. budzenie ekologicznej świadomości wśród członków Kościoła, działania na rzecz powstrzymania zmian klimatu, jakości powietrza, wód, gleby, zmianę stosunku do zwierząt w duchu solidarności z istotami czującymi, pogłębienie chrześcijańskiej duchowości ekologicznej. Proponuje też kilka konkretnych działań powiązanych z wiarą, zmierzających do ochrony stworzenia.


OPIEKUN CZY KAT

ARTUR SPORNIAK: Kościół katolicki odgrywa rolę głównego hamulcowego w przyznaniu etycznej wartości i praw zwierzętom. W ten sposób daje alibi dla najgorszych zachowań.


Dokument jest wezwaniem do tego, by wreszcie zacząć widzieć rzeczywistość, którą widzą uczeni. Największym zagrożeniem jest postępujący proces ocieplenia klimatu, wywołany emisją gazów cieplarnianych. Nie da się wykluczyć, że Ziemia w ciągu kilkuset lat osiągnie stan, w jakim znajdowała się 50 czy 70 mln lat temu, co sprawi, że przebywanie na jej powierzchni człowieka będzie niemożliwe. Jesteśmy – i to dzięki działalności ludzkiej – coraz bliżej naruszenia stabilności ziemskiego termostatu.

Osobny rozdział raportu jest poświęcony wymieraniu gatunków roślin i zwierząt. Codziennie wymiera ok. 150-200 gatunków roślin, owadów, ptaków i ssaków. W Polsce w ostatnich stu latach wymarło 36 gatunków zwierząt, a 330 gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Jedną z przyczyn jest brak dostatecznej liczby obszarów chronionych. Maleje też liczba dzikich ssaków. Kurczy się liczba lasów na globie i w Polsce.

We wskazaniach praktycznych rzuca się w oczy podział na adresatów poszczególnych propozycji, poczynając od biskupów (rozpoczyna je postulat dostarczenia wskazań „nawrócenia ekologicznego”, a następne punkty są rozwinięciem tego podstawowego). Dalej mamy postulaty dla księży, zakonnic i zakonników. Rozpoczynają się od sugerowania nabożeństw i pouczeń, by przejść do troski o zdrowie innych ludzi, do dbania o dobrostan zwierząt oraz do szacunku dla przyrody. Sugestii w punkcie „Świeccy” jest najwięcej. Otwiera je postulat „domagania się od duchownych podejmowania tematyki ekologii”.


CIERPLIWOŚĆ BRACI MNIEJSZYCH

KRZYSZTOF STORY: „Piątka dla zwierząt” miała szansę być największym przełomem polskiej polityki przyrodniczej od ponad 20 lat. I to nie jest wcale powód do dumy.


Hmm… za mojej pamięci wrażliwość ekologiczna odmieniła się całkowicie. Od zupełnej ignorancji, przez zaciekawienie, po elementarny odruch sprzeciwu. Zwracaliście kiedyś uwagę na tę przezroczystą, lekką, niewidzialną właściwie, foliową torebkę? Pakowaliśmy w nią przecież wszystko. Była taka lekka i nieważka. A teraz widzimy w niej przecież martwą tkankę, która dusi naszą planetę i jej stworzenia.

Właśnie ten elementarny odruch pokazuje skalę zmian. Nie wiem, czy domagali się tego również duchowni. Nawet jeśli nie – to ja poproszę o papierową. ©℗

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Urodził się 25 lipca 1934 r. w Warszawie. Gdy miał osiemnaście lat, wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Po kilku latach otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował z młodzieżą – był katechetą… więcej

Artykuł pochodzi z numeru Nr 24/2023

W druku ukazał się pod tytułem: Troska o stworzenie