Historyczna zmiana we wspólnocie Chemin-Neuf

22.08.2016

Czyta się kilka minut

ARTUR SPORNIAK: Po 43 latach założyciel międzynarodowej Wspólnoty Chemin-Neuf ks. Laurent Fabre zrezygnował z kierowania nią. Co było tego powodem?

KATARZYNA ŁUKOMSKA, odpowiedzialna za Chemin-Neuf w Polsce: O. Fabre przygotowywał Wspólnotę od dłuższego czasu do tej zmiany. Podawał różne powody, m.in. odwoływał się do doświadczenia Kościoła, czyli do praktyki podawania się do dymisji w pewnym wieku przez sprawujących urzędy. Nasz założyciel uznał także, że Wspólnota jest gotowa na etap większej dojrzałości – starsi, którzy zakładali wspólnotę, mogą ustąpić miejsca młodszemu pokoleniu, a zarazem wciąż służyć swoim doświadczeniem. O. Fabre podczas kapituły, która właśnie się odbyła, powiedział, że z radością chce teraz przeżywać posłuszeństwo wobec nowego pasterza Wspólnoty, ks. François’a Michona, i jednocześnie chce być posłuszny papieżowi Franciszkowi i robić raban w posłuszeństwie Kościołowi.

Wybrany na kapitule nowy przełożony – ks. François Michon – m.in. zakładał wspólnotę Chemin-Neuf w Kinszasie (stolicy Demokratycznej Republiki Konga), jednym z najbardziej niebezpiecznych miast Afryki.

To na pewno było mocne doświadczenie misyjne – przez 10 lat był odpowiedzialny za wspólnotę w miejscu różnych konfliktów, opiekując się m.in. dziećmi ulicy. Przez wiele lat był też odpowiedzialny za największą wspólnotę krajową – wspólnotę francuską. Blisko współpracował z ojcem założycielem jako wieloletni członek Rady Wspólnoty.

Charyzmatem Chemin-Neuf jest ewangelizacja m.in. przez świadectwo wspólnego mieszkania osób konsekrowanych, duchownych oraz małżeństw, a także praktyczny ekumenizm – do wspólnoty mogą należeć osoby z różnych Kościołów. Czy taki charyzmat ma przyszłość w świecie, który się coraz bardziej dzieli i radykalizuje?

Na co dzień doświadczamy różnorodności powołań, która wymaga od nas nieustannej troski o budowanie komunii. Z tej komunii rodzi się radość i siła duszpasterska Wspólnoty. Naszym szczególnym charyzmatem jest budowanie jedności zwłaszcza w miejscach, które doświadczają napięć. Dziś – można powiedzieć – sytuacja jest coraz bardziej wymagająca, ale właśnie doświadczamy, że przez to nasz charyzmat jest coraz bardziej potrzebny. Dlatego m.in. angażujemy się w dialog z islamem. Bracia z naszej Wspólnoty przejmują opactwo Tibhirine w Algierii, gdzie przed 20 laty zostało zamordowanych siedmiu trapistów.

Rozumiem, że Wspólnota nie ma problemu z nowymi powołaniami?

Gdy składałam pierwsze śluby w 1999 r. Wspólnota Chemin-Neuf była obecna w kilkunastu krajach, dziś jesteśmy w 30, a działamy w ponad 50. ©℗

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z… więcej

Artykuł pochodzi z numeru TP 35/2016