Autorzy

Jezuita, teolog, publicysta, poeta. Autor wielu książek i publikacji, wierszy oraz tłumaczeń. Wielokrotny laureat nagród dziennikarskich i literackich.

dziennikarka działu Świat, specjalizuje się też w tekstach o historii XX wieku. Pracowała przy wielu projektach historii mówionej (m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego)  i filmach...

Publicystka, reportażystka i pisarka. Za debiut książkowy "Lalki w ogniu. Opowieści z Indii" (2011) otrzymała w 2012 r. nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera. Jej książka...

Zawodu dziennikarskiego uczył się w w we wczesnych latach 90. u Andrzeja Woyciechowskiego w Radiu Zet, po czym po kilkuletniej przerwie na pracę w Fundacji Batorego (program pomocy dla...

Paweł Marczewski - historyk idei, socjolog, tłumacz i publicysta. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowca w Kolegium Artes Liberales UW. Należy do zespołu...

Dziennikarz, felietonista i bloger „Tygodnika Powszechnego” do stycznia 2017 r. W latach 2003-06 był korespondentem „Rzeczpospolitej” w Moskwie. W latach 2006-09 szef działu śledczego „...

Socjolog, historyk idei, publicysta, były poseł. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2013 r. otrzymał Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera w kategorii "pisarstwo religijne lub...

Krytyk sztuki, dziennikarz, redaktor, stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego".

Redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, dziennikarz, publicysta, autor wywiadów, kierownik działu Kultura. W "Tygodniku" od 1988 r., Współtwórca telewizyjnych cykli wywiadów "Rozmowy...

Teolog i filozof, publicysta, bloger, redaktor działu "Wiara". Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Filozofii Boga i Religii w Akademii Ignatianum w Krakowie. Członek Krakowskiej...

Przemysław Wilczyński / Fot. Grażyna Makara

Dziennikarz działu krajowego "Tygodnika", specjalizuje się w tematyce społecznej i edukacyjnej. Jest laureatem Nagrody im. Barbary N. Łopieńskiej i – wraz z Bartkiem Dobrochem – nagrody...

Zajmuje się polityką zagraniczną, głównie amerykańską oraz relacjami transatlantyckimi. Autor korespondencji i reportaży z USA. Stale współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", regularnie...

Literaturoznawca, pisarz, profesor, w 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką GDYNIA w kategorii eseistyka za książkę pt. "Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy". Zajmuje się...

Etyk, filozofka, profesor i wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie kieruje Katedrą Etyki Szczegółowej. Należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego....

Fot. Grażyna Makara

Felietonista "Tygodnika Powszechnego", pracuje w Instytucie Literackim w Paryżu.

FOT. GRAŻYNA MAKARA

Jest dziennikarzem, publicystą, laureatem m.in. nagrody Ślad im. Bp. Jana Chrapka, Grand Press i Wiktorów. Dwukrotnie przebywał w nowicjacie dominikanów, pracował też jako ratownik...

Dziennikarz, współpracownik "Tygodnika Powszechnego", tłumacz z języka francuskiego, były korespondent PAP w Paryżu. Współpracował z Polskim Radiem, publikował m.in. w "Kontynentach" i "...

Literaturoznawca, eseista, poeta, tłumacz. Były rektor Uniwersytetu Śląskiego. Stale współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym". Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Prezydium Komitetu...

Dziennikarka działu "Świat"

Wojciech Bonowicz / Fot. Grażyna Makara

Publicysta, poeta, felietonista "Tygodnika Powszechnego", biograf ks. Józefa Tischnera, dziennikarz. Jako poeta debiutował w 1995 tomem "Wybór większości". Otrzymał wyróżnienie w...

Strony