Reklama

Autorzy

Profesor w Katedrze Performatyki na UJ w Krakowie. Autor książki „Teatra polskie. Historie”, za którą otrzymał w 2011 r. Nagrodę im. Józefa Tischnera. Zastępca dyrektora Instytutu...

Fotoedytor "Tygodnika Powszechnego". Absolwent teatrologii UJ, studiował też historię i kulturę Włoch w ramach stypendium przyznanego przez konsorcjum ICoN zrzeszające kilka włoskich...

Dziennikarka, debiutowała w 2014 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Redaktorka wydania internetowego „Tygodnika Powszechnego”. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie...

Filozof literatury, krytyk, wydawca oraz tłumacz. Dyrektor Programowy Festiwalu Conrada. Pracownik Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersutetu Jagiellońskiego. Przekładał na język...

Krytyk i publicysta muzyczny, historyk kultury, współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i czasopism poświęconych muzyce. Wykłada przedmioty związane z historią i recepcją muzyki i sztuki...

Krytyk muzyczny, współpracownik "Tygodnika Powszechnego".

Reżyser teatralny, dramaturg, felietonista "Tygodnika Powszechnego". Dyrektor Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Laureat kilkunastu nagród za twórczość teatralną.

Politolog, socjolog, publicysta, komentator polityczny, bloger. Stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Doktorat obronił na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej...

Krytyk literacki, redaktor Magazynu Literackiego "Książki w Tygodniku", prozaik, eseista, poeta.

Jerzy Pilch

Pisarz, dramaturg, scenarzysta, felietonista "Tygodnika Powszechnego", gdzie pracował do 1999 r. Laureat Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Fundacji im. Kościelskich. Autor przeszło...

Dziennikarz, korespondent "Tygodnika Powszechnego" z Niemiec. Wieloletni publicysta mediów niemieckich, amerykańskich i polskich. W 1959 r. zbiegł do Berlina Zachodniego. W latach 60....

Dziennikarka, publicystka, felietonistka, była posłanka. Od 1948 r. związana z "Tygodnikiem Powszechnym", gdzie do 2008 r. pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a do 2012 r....

Kalina Błażejowska

Absolwentka dziennikarstwa i filmoznawstwa, autorka nominowanej do Nagrody Literackiej Gryfia biografii Haliny Poświatowskiej „Uparte serce” (Znak 2014). Laureatka Grand Prix Nagrody...

Dziennikarka, korespondentka Tygodnika Powszechnego z Izraela. Interesuje się dialogiem polsko- i chrześcijańsko-żydowskim, historią Żydów aszkenazyjskich i współczesnymi obliczami...

Dziennikarka, absolwentka filmoznawstwa UJ. Współautorka książek „Panorama kina najnowszego. 1980–1995. Leksykon” oraz „Lektury na ekranie, czyli mały leksykon adaptacji filmowych”....

Publicysta, redaktor "Więzi", współpracownik "Tygodnika Powszechnego".

Redaktor-senior „Tygodnika Powszechnego”, marianin. Ur. w 1934 r. w Warszawie. Absolwent filozofii na KUL, w 1964 r. na prośbę bp. Karola Wojtyły skierowany do pracy w redakcji „...

Teolog i publicysta, stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego", znawca kultury popularnej. Doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor m.in. książek "...

Jezuita, teolog, psychoterapeuta, publicysta, doktor psychologii. Prorektor Akademii "Ignatianum" w Krakowie, gdzie jest także adiunktem w Instytucie Psychologii. Członek redakcji "...

Filozof, teolog, psycholog, duszpasterz. Wykładowca Uniwersytetu Karola w Pradze. Profesor socjologii, i teologii, doktor filozofii. Laureat Nagrody Templetona (2014) przyznawanej za...

Strony