Reklama

Ładowanie...

Artykuły

Portrety zaborców w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / Fot. Bartosz Krupa / Eastnews
23.01.2018
225 lat temu Polska zniknęła z mapy Europy. Na rocznicę II rozbioru przypominamy jeden z najświetniejszych tekstów historycznych z archiwum "TP".
09.11.2010
Maciej Janowski, historyk: Naród dążył do niepodległości i drogą powstań, i pracy organicznej. A jej odzyskanie wynika w dużej mierze z niesamowitego zbiegu okoliczności. Nie legioniści...
11.03.2009
Co historyk literatury może zaoferować historykowi? Każdy, kto zetknął się z pisarstwem Marii Janion, wie, że nie o samą przeszłość tu chodzi.
30.12.2008
Maciej Janowski, historyk:Gdy zadaję pytanie, kogo właściwie uważam za inteligenta, to mam przed oczami bohatera rysunków Mrożka, tego facecika z teczką, w płaszczyku i kapeluszu. Cechy...
06.04.2007
Powraca do łask analogia między historiografią aliteraturą piękną. Może to dobrze? Przecież dobry historyk, jak każdy dobry pisarz czy poeta, oczym by nie pisał, pisze orzeczach...