Reklama

Ładowanie...

Artykuły

26.11.2012
Nazywano go patriarchą biblistów polskich. 16 listopada zmarł ks. prof. Józef Kudasiewicz – mistrz w wydobywaniu tego, co Biblia ma do powiedzenia współczesnemu człowiekowi.
09.09.2008
Ks. Henryk Witczyk: Właściwa interpretacja Pisma nie odbywa się w oderwaniu od wspólnoty. Już w czasach starotestamentalnych prorokprzekazywał innym swoje doświadczenia Boga,a oni je...
02.09.2008
Ks. Henryk Witczyk: Pismo jest nieomylne w sprawach zbawienia. Już św. Augustyn głosił, że tylko w tej kwestii. Kiedy pojawiły się nauki przyrodnicze, wielu egzegetów nie dostrzegło, że...
26.08.2008
Ks. prof. Henryk Witczyk, biblista: Musimy wyzbyć się myślenia o osobach stojących u źródeł Pisma Świętego jako prymitywnych ludziach sprzed trzech tysięcy lat. Rozmawiał Maciej Müller
18.03.2008
Czy ostatnie słowa Jezusa były znakiem rozczarowania i klęski? Czy świadkowie Jego modlitwy przekształcili tę klęskę w zwycięstwo: haniebnej męce i śmierci nadali sens Ofiary, a następnie...
11.03.2008
Uczniowie rozpoznają i wierzą, uczeni w Piśmie zdają sobie sprawę z powagi Jezusowego roszczenia i odczytują je jako bluźnierstwo, Tomasz Węcławski natomiast banalizuje.
25.04.2004
Każdy człowiek jest prowadzony przez Ducha »mądrzejszego od mądrości i rozumniejszego od rozumu«, ale dowiaduje się o tym - jeśli w ogóle się dowiaduje - o wiele później. Słowa ks. Józefa...
18.01.2004
Poczucie winy jest następstwem złych czynów - nawet nieznanych innym ludziom - w duszy grzesznika. To w pierwszym rzędzie stan ludzkiej duszy. Objawia się w formie bólu (jęczy moja dusza),...
23.02.2003
Czy mój referat, wygłoszony podczas białostockich obchodów Dnia Judaizmu (16 stycznia 2003), był „zgrzytem”, bo mówił o zbawieniu Żydów w oparciu o Pawłowy „List do Rzymian”? Czy „...
02.02.2003
Ze zdziwieniem przeczytałem tekst Stanisława Krajewskiego pt. „Dzień przezwyciężania judaizmu?” („TP” nr 4/03). Autor, zajęty w trakcie mojego referatu tłumaczeniem go na język angielski...