Reklama

Ładowanie...

Artykuły

17.05.2011
W przedplebiscytowej propagandzie cel uświęcał środki, bo bój szedł nie tylko o ziemię i skryte pod nią bogactwa, ale także o ludzi, którzy bynajmniej "ciemną masą" nie byli.
22.09.2009
Choć początek wojny wyglądał tu inaczej, niż uczono nas w szkołach, nie ma powodu, aby zapominać o niemieckich represjach lub nie doceniać bohaterstwa tych, którzy samotnie bronili Katowic...
28.04.2009
Przejechałem kilkaset kilometrów wokół Góry Świętej Anny - tej, o którą w 1921 r. stoczona została największa bitwa w III powstaniu śląskim. Szukałem śladów. Zwłaszcza tych w ludzkiej...
06.12.2007
Florian Śmieja na rodzinnym Górnym Śląsku bywał i bywa nader często, bo zawsze był globtroterem, a z woli losu i wojennych konieczności - emigrantem i obieżyświatem, który kilkakrotnie...
18.12.2005
Na Górnym Śląsku przez trzy dni obchodzono 15. rocznicę śmierci i 75. rocznicę urodzin Horsta Bienka. Pisarza, którego znaczenie w Polsce rośnie.
19.06.2005
1 czerwca minęło 60 lat od dnia, w którym 14-letni Horst Eckert na zawsze opuścił rodzinny Górny Śląsk. Nikt wówczas nie mógł podejrzewać, że ten zabiedzony i schorowany chłopak stanie się...
06.07.2003
Podczas Narodowego Spisu Powszechnego tylko niewiele ponad 400 tysięcy mieszkańców Rzeczypospolitej zadeklarowało narodowość inną niż polska. To trzy, może nawet cztery razy mniej niż można...
15.06.2003
W odautorskim posłowiu do „Finis Silesiae” Henryk Waniek w dość osobliwy sposób zwierzył się ze swych pisarskich wątpliwości i niepokojów. Wyznał, że - ni mniej, ni więcej - chciał pomysłem...