Reklama

Dziennikarz, wychowanek „Życia Warszawy”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Autor krajoznawczego zbioru esejów „Hajstry. Krajobraz bocznych dróg” (Wyd. Czarne 2017), za który nominowano go do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz Travelera „National Geographic Polska”. Finalista Nagrody im. Barbary N. Łopieńskiej za najlepszy wywiad prasowy. Zawodowo zajmuje się m.in. przyrodą, literaturą oraz wszystkim tym, co zdarza się na styku tych dziedzin.

Artykuły

Adobe Stock
08.07.2019
Zalesianie jest nie tyle jednym ze sposobów na walkę z katastrofą klimatyczną, co najważniejszym z nich.
27.05.2019
W kwietniu susza, w maju powodzie. W wielu miejscach w kilka godzin spadło tyle wody, co średnio w miesiąc.
13.05.2019
Komu potrzebna czteropasmowa droga przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, która wyrządzi nieodwracalne szkody środowisku? Wbrew argumentom drogowców nie posłuży mieszkańcom i turystom,...
13.05.2019
Trzydzieści lat po śmierci Bruce’a Chatwina nasz stosunek do niego waha się między uwielbieniem a zapomnieniem. Kim był jeden z patronów rubryki „Zmysły”?
06.05.2019
Deszczowa majówka tylko pozornie zatarła hydrologiczny obraz kraju – Polska wysycha.
19.04.2019
NATURA WŁÓCZYKIJA | W obliczu końca świata ucieknę na Warmię. Nie żartuję. Nie uważam się za preppera i nie czuję się przygotowany na cywilizacyjną apokalipsę, ale poznałem kiedyś człowieka...
19.04.2019
Władze Melbourne nadały każdemu miejskiemu drzewu adres mailowy. Mieszkańcy mogli zgłaszać konkretne przypadki ułamanych konarów czy gałęzi zagrażających przechodniom. Jednak szybko oprócz...
19.04.2019
Jan Rylke, architekt krajobrazu: Tak jak człowiek potrzebuje spotykać się z innymi ludźmi, drzewo potrzebuje się spotykać z innymi roślinami i zwierzętami.
11.03.2019
Wzrok przykrywa nam wszystko. Najpierw widzimy, więc uważamy, że już nie potrzebujemy słyszeć, co mówi rzeka – mówi muzyk, Michał Zygmunt.
11.02.2019
Kiedy idę boso, zwierzęta nie mogą się nadziwić: Co to za człowiek? Czego chce? – mówi Marcin Kostrzyński, autor filmów przyrodniczych.

Strony