Dwa wydarzenia

Czesław Miłosz: WIERSZE OSTATNIE - o tej książce, jak i o następnej, napiszemy wkrótce w "Tygodniku" obszerniej. Obie są jednak wydarzeniem, które wypada przynajmniej zaanonsować.

W sierpniu minęły dwa lata od śmierci Czesława Miłosza. Ostatnim jego zbiorem poetyckim opublikowanym za życia była "Druga przestrzeń" (2002), zawierająca m.in. "Traktat teologiczny"; potem pojawiło się jeszcze tylko wydanie książkowe poematu "Orfeusz i Eurydyka". Ale były też kolejne wiersze drukowane w "Tygodniku Powszechnym", "Zeszytach Literackich", "Kwartalniku Artystycznym", "Rzeczpospolitej", "Odrze". I inne, niedrukowane, wśród nich te najpóźniejsze, dyktowane przez prawie niewidomego poetę Agnieszce Kosińskiej.

Książka ułożona przez Jerzego Illga zawiera - jak zastrzega edytor - wyłącznie utwory, które Miłosz chciał udostępnić czytelnikom. Kompozycja jest przemyślana; "zdecydowano się na tematyczny podział wierszy na pięć części, grupując w nich kolejno: utwory autobiograficzne i autotematyczne, portrety i »historie ludzkie«, poemat »Orfeusz i Eurydyka«, medytacje filozoficzne i rozważania quasi-publicystyczne, wreszcie wiersze religijne i modlitwy". Powstała całość różnorodna, ale i nierówna, bo nie wszystkie wiersze otrzymały ostateczny kształt, niektóre wydają się szkicami czy projektami.

Wartość "Wierszy ostatnich", ich wyjątkowość, tkwi jednak w czymś innym. To pożegnanie w sensie podwójnym: nasze pożegnanie z wielkim poetą i jego pożegnanie ze światem ziemskim, z cielesnością, która kiedyś dawała rozkosz i kierowała naszymi wyborami, teraz zaś staje się źródłem udręki. Pożegnanie, które nie jest uspokojeniem i ukojeniem, raczej odbiciem powracających znów wątpliwości, pytań, rozterek i - jak pisze w posłowiu Illg - "zapisem dramatycznej walki nieustającego w poszukiwaniach umysłu i mężnego ducha ze słabością ciała, gasnącym wzrokiem, podmuchami depresji, osobistymi tragediami, zbliżającą się ciemnością, ciszą i samotnością ostateczną".

Wewnętrzna żarliwość nie pozwala poddać się rozpaczy, każe w nadchodzącej ciemności wypatrywać niepewnego światła religijnego pocieszenia, układać słowa w przejmującą modlitwę - jak w "Sanctificetur". Można też oswajać to, co nadchodzi, groteską, sięgając po barokowe wzory, jak w zdumiewającym wierszu "Na cześć księdza Baki"... "Wiersze ostatnie", poruszające i niepokojące, wskazują ścieżki, które prowadzą w głąb wielkiego dzieła Miłosza. Bo to pożegnanie z poetą jest zarazem zaproszeniem do ponownej lektury jego książek. (Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 90. Redakcja Jerzy Illg, wiersze zebrała, przepisała i datowanie ustaliła Agnieszka Kosińska.)

Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz: KORESPONDENCJA - historia przyjaźni i konfliktu dwóch świetnych poetów obrosła w latach 90. rodzajem czarnej legendy. Wiersz "Chodasiewicz", zawierający karykaturalny portret Miłosza, oraz publiczne wypowiedzi Herberta z tamtych lat stały się tematem nie zawsze mądrych komentarzy, chętnie je też instrumentalnie wykorzystywano. Ta książka wiele wyjaśnia i pozwala wiele zrozumieć, a przede wszystkim ujrzeć ową historię we właściwych proporcjach.

Zamiast gazetowej sensacji mamy dwóch żywych ludzi, którzy są sobie naprawdę bliscy i ranią się potem tym boleśniej. A wieloletni (listy pochodzą z lat 1958-1990) dialog, owszem, przeradza się chwilami w spór - ale jest to spór istotny, dotyczący zarówno poezji (myślę zwłaszcza o spięciu dotyczącym interpretacji sławnego wiersza Herberta "Studium przedmiotu"), jak i kwestii światopoglądowych, spojrzenia na Polskę i przemiany kulturowe w świecie (arcyciekawe listy z 1967 roku!).

Podczas lektury mamy poczucie, że korespondencja obu poetów jest czymś o wiele więcej niż tylko przyczynkiem do ich biografii, że oświetla obszar znacznie rozleglejszy. Zasługa to także wydawców, Barbary Toruńczyk i Macieja Tabora, którzy wykonali pracę ogromną. Nie tylko opatrzyli listy szczegółowymi przypisami, pozwalającymi zrozumieć zawarte w nich wzmianki czy aluzje i umieścić je na szerszym tle, ale w aneksie zgromadzili wypowiedzi obu poetów o sobie nawzajem. Dodali też świadectwa zarejestrowane specjalnie dla tej książki: rozmowę z Katarzyną Herbertową i wypowiedź Marka Skwarnickiego. Rezultat może być przykładem nie tylko arcysolidnej roboty edytorskiej, ale też obiektywizmu i dobrej woli - a są to cechy dzisiaj coraz rzadsze. (Zeszyty Literackie, Warszawa 2006, s. 298. Redakcja: Barbara Toruńczyk, przypisy: Barbara Toruńczyk, Maciej Tabor, kwerenda archiwalna: Maciej Tabor, indeks osób: Hanna Wachnowska.)

Lektor

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 43/2006