Reklama

Ładowanie...

Artykuły

07.12.2015
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis jest postacią wyjątkową w dziejach litewskiej kultury – jedynym artystą tego narodu, który już na przełomie wieków XIX i XX osiągnął poziom i status...
25.01.2011
Grzechy i wady Rosji są liczne, a niebezpieczeństwo z nich wynikające - wyraźne. Nie można jednak powiedzieć, że Zachód stanowi tu remedium. W końcu od lat dotyka go wielki kryzys wiary i...
13.07.2010
Tomas Venclova: Na Litwie popularne jest mniemanie, że rzekoma "ucieczka Litwinów" pod Grunwaldem była w istocie manewrem, którego Litwini nauczyli się od Tatarów, i który...
22.08.2004
Na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas wykładu Stanisława Barńczaka, 1990 r.
21.12.2003
Poezja zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości, a czasem także działania. Energia wiersza wpływa na rozwój psychiki zarówno twórcy, jak i czytelnika. Uczy myśleć i czuć: zwiększa zakres...