Reklama

Ładowanie...

Artykuły

05.07.2015
To, że zatrudnieni na umowy czasowe mają niską płacę, nie wynika ze „śmieciówek”, tylko z promocji taniej siły roboczej w Polsce.
21.05.2012
Skutki wyjścia Grecji ze strefy euro mogą być poważniejsze niż upadek amerykańskiego banku Lehman Brothers w 2008 r., który dziś uważany jest za początek globalnego kryzysu. I bez wątpienia...
07.11.2011
Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich: Gdy rozmawiam z polskimi przedsiębiorcami, powtarzam, że trzeba się przygotować na spowolnienie. Rozmawiała Patrycja Bukalska
04.07.2011
Ryszard Petru, ekonomista: Jestem zwolennikiem tego, żeby Grecja ogłosiła niewypłacalność i zrestrukturyzowała dług, ale nie chciałbym, by się to stało w sposób niekontrolowany - dlatego...
02.12.2008
Ryszard Petru: Odczujemy spowolnienie, ale wyjdziemy z niego obronną ręką. Możemy zbliżyć się do bogatych krajów zachodnich, które bardziej ucierpią. Kryzys jest dla zdrowych firm szansą na...
25.07.2004
Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, według którego Niemcy i Francja bezprawnie uniknęły kary z tytułu przekroczenia limitu deficytu budżetowego, jest wydarzeniem przełomowym...