Reklama

Artykuły

11.02.2009
Campo di Fiori po pięćdziesięciu latach. Niepublikowana rozmowa Jana Błońskiego, Marka Edelmana, Czesława Miłosza i Jerzego Turowicza odbyła się w 50. rocznicę Powstania w getcie...
24.06.2008
Powieść Gracqa mogłaby być arcydziełem grafomanii. Ale pisarz zręcznie omija rafy i mielizny.
29.04.2008
Bycie pisarzem to zawód prawdziwie niebezpieczny.
24.01.2007
Książka Ireny Grudzińskiej--Gross, pisarki i naukowca, od lat wykładającej na amerykańskich uniwersytetach, przynosi ożywcze spojrzenie na literaturę. Esej o przyjaźni Josifa Brodskiego i...
25.01.2006
Ktoś powiedział o nim, że oddycha poezją: bierze wdech, a z wydechem wypływają wersy poematu. Dopełnieniem tej romantycznej wizji artysty oddychającego sztuką było życie intensywne i...