Reklama

Artykuły

22.07.2008
Rozmowę z Bronisławem Geremkiem przeprowadziłem w 2005 r., w trakcie badań, które zaowocowały książką "Solidarność podziemna 1981-1989" (ISP PAN 2006). W czasie rozmowy...
16.07.2008
Bronisław Geremek w niepublikowanym wywiadzie z jesieni 2004 r.: Unia Europejska jest istotą śmiertelną. Trzeba mieć świadomość, że to nie jest sukces osiągnięty na zawsze. Wszystko zależy...
16.07.2008
Bronisław Geremek w wywiadzie z początku lipca 2008 r.: Traktat lizboński można by przyjąć dzięki ludowej konsultacji, zorganizowanej we wszystkich krajach członkowskich wraz z wyborami do...
14.07.2008
Z prof. Bronisławem Geremkiem, historykiem, w latach 1997-2000 ministrem spraw zagranicznych RP, rozmawiają Krzysztof Burnetko i Marek Zając (rozmowa opublikowana w TP 48/2000)
14.07.2008
Ważniejszą rzeczą niż tekst konstytucji europejskiej jest dialog o duchowym wymiarze Europy, który do tej pory nie towarzyszył procesowi integracji. (artykuł opublikowany w TP 5/2003)
29.05.2005
Historia jest rzemiosłem prawdy. To znaczy taką dziedziną ludzkiej pomysłowości, która za zadanie stawia sobie dochodzenie do prawdy. Dlatego historyk odwołuje się do instrumentarium nauk...