Reklama

Ładowanie...

Artykuły

14.03.2022
BRONISŁAW GEREMEK: Dla działaczy związkowych niemieckich, francuskich czy włoskich możliwość dotknięcia palcem ruchu konspiracyjnego była przeżyciem. Przewodniczący Rady Ekonomicznej UE...
22.07.2008
Rozmowę z Bronisławem Geremkiem przeprowadziłem w 2005 r., w trakcie badań, które zaowocowały książką "Solidarność podziemna 1981-1989" (ISP PAN 2006). W czasie rozmowy...
16.07.2008
Bronisław Geremek w niepublikowanym wywiadzie z jesieni 2004 r.: Unia Europejska jest istotą śmiertelną. Trzeba mieć świadomość, że to nie jest sukces osiągnięty na zawsze. Wszystko zależy...
16.07.2008
Bronisław Geremek w wywiadzie z początku lipca 2008 r.: Traktat lizboński można by przyjąć dzięki ludowej konsultacji, zorganizowanej we wszystkich krajach członkowskich wraz z wyborami do...
14.07.2008
Z prof. Bronisławem Geremkiem, historykiem, w latach 1997-2000 ministrem spraw zagranicznych RP, rozmawiają Krzysztof Burnetko i Marek Zając (rozmowa opublikowana w TP 48/2000)
14.07.2008
Ważniejszą rzeczą niż tekst konstytucji europejskiej jest dialog o duchowym wymiarze Europy, który do tej pory nie towarzyszył procesowi integracji. (artykuł opublikowany w TP 5/2003)
29.05.2005
Historia jest rzemiosłem prawdy. To znaczy taką dziedziną ludzkiej pomysłowości, która za zadanie stawia sobie dochodzenie do prawdy. Dlatego historyk odwołuje się do instrumentarium nauk...
02.02.2003
Ważniejszą rzeczą niż tekst konstytucji europejskiej jest dialog o duchowym wymiarze Europy, który do tej pory nie towarzyszył procesowi integracji.