W obronie wolności...

Komitet Helsiński w Polsce konsekwentnie występuje w obronie wolności zgromadzeń, stanowiącej obok wolności słowa jedną z podstawowych gwarancji realizacji wszystkich pozostałych praw i wolności człowieka. Wypowiedzi przedstawicieli władz publicznych Krakowa i województwa małopolskiego, przeciwstawiające się organizacji festiwalu kultury gejów i lesbijek pod jakże znamiennym tytułem “Kultura dla Tolerancji" wywołują nasz głęboki sprzeciw. W pełni solidaryzujemy się z wystąpieniem polskich Noblistów - Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, wskazujących, że “Przestrzeń życia publicznego jest własnością nas wszystkich. Każdy z nas ma prawo do manifestowania w niej swojej obecności bez względu na wyrażane poglądy, wyznawaną wiarę, a także orientację seksualną. Zaprzeczenie takiemu prawu jest pierwszym krokiem do powstania państwa totalitarnego".

Jednocześnie Zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pozostaje, jak zawsze, do dyspozycji wszystkich tych, których prawa i wolności zostaną naruszone.

Członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce:

HALINA BORTNOWSKA-DĄBROWSKA, JANUSZ GRZELAK, ZBIGNIEW HOŁDA, WOJCIECH MAZIARSKI, MICHAŁ NAWROCKI, DANUTA PRZYWARA, ANDRZEJ RZEPLIŃSKI, STEFAN STARCZEWSKI

Warszawa, 5 maja 2004 r.

Patrz też komentarz ks. Adama Bonieckiego " ", "TP" nr 19/04.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 20/2004

Podobne artykuły