Kryzys odpowiedzialności

Polityka uprawiana jest przez ludzi dla ludzi. Na tym polega polityka odpowiedzialności, o której mówił Max Weber. Dziś przykładem takiej odpowiedzialności jest Unia Europejska. Co więcej - do dzisiaj zachodnioeuropejskie wartości pozostają dla innych magnesem.

20.09.2011

Czyta się kilka minut

Obecnie, kiedy stoimy w obliczu kryzysu, musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie jest to tylko i wyłącznie kryzys euro. To kryzys zaufania i odpowiedzialności. Odpowiedzialności chociażby za politykę fiskalną. Jego głównym przejawem jest zadłużenie państw członkowskich. Zadłużanie się, które jest, co należy podkreślić, głęboko niemoralne. Bo przecież nie ma nic wspólnego z moralnością obciążanie młodych i przyszłych pokoleń długami pokoleń obecnych.

Europa w tej sytuacji musi podjąć konieczne środki naprawcze, bowiem tylko dzięki długofalowym rozwiązaniom można odzyskać nadszarpnięte zaufanie. Koniec końców pamiętać trzeba jednak, że to nie ekonomia jest decydująca. Decydujące są wartości. Bo Europa jako pewien projekt ideowy może udać się tylko wspólnie. I choć liczba ludności na kontynencie się kurczy - według prognoz w listopadzie tego roku Ziemię zamieszkiwać będzie 7 miliardów ludzi, z czego w UE jedynie ok. 502 milionów, czyli raptem 7,2  proc. ludności świata, a ułamek ten w 2050 r. ma spaść do 5,4 proc. - to właśnie dlatego powinniśmy dawać światu przykład jakością polityki, którą uprawiamy, i życia, które prowadzimy.

Kluczowym pojęciem w naszej polityce jest godność człowieka. Polityka zaś nie rozgrywa się w próżni, ale zasadza się na przekonaniach - przekonania te wypływają z naszych wartości, te zaś wywodzą się z chrześcijańskiej wizji człowieka. Bez niej nie udałyby się pokojowe przemiany po upadku komunizmu. Nie udałyby się one bez wezwania Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Z kolei mottem wrześniowej pielgrzymki Benedykta XVI do Niemiec jest "Gdzie Bóg, tam przyszłość".

Już dziś, podejmując mądre kroki, które pozwolą Europie wyjść z kryzysu, możemy przyczynić się do tego, by patrzeć w przyszłość z ufnością.

Zapis przemówienia otwierającego konferencję.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł

Artykuł pochodzi z numeru TP 39/2011

Artykuł pochodzi z dodatku „Etyka i polityka (39/2011)