Reklama

Artykuły

04.10.2011
Wiktor Jerofiejew: Sztuka może pomagać polityce tworzyć dobry klimat do rozmów. Niektóre książki pisałem dla Rosji i w pewnym sensie dla Polski, z nadzieją, że może moja twórczość kogoś...
04.10.2011
Как мужчина и женщина Виктор Ерофеев: Искусство может помочь политике в создании хорошего климата для диалога. Некоторые книги я писал для России и в каком-то смысле для Польши, в надежде...