Reklama

Ładowanie...

Artykuły

04.01.2014
Był mi bliski szczególnie jako kompozytor zaangażowany w sprawy ojczyzny i wiary.
23.02.2010
Rozmawiali Daniel Cichy i Jakub Puchalski
26.12.2004
Jest taki wiersz Zbigniewa Herberta, którym Marek Stachowski zamknął jeden ze swych utworów najpiękniejszych, cykl pieśni-nie-pieśni do słów czterech poetów polskich, zatytułowany Ptaki:.
23.03.2003
Moją pierwszą i spontaniczną reakcją na nową książkę Władysława Stróżewskiego - naszego „Stróża” - jest wdzięczność. Wdzięczność za niejedno. Po pierwsze, za mądrość tej księgi.