Reklama

Artykuły

03.09.2012
Interes publiczny nie polega wyłącznie na ułatwieniu dostępu do zawodu notariusza czy dbałości O KONKURENCJĘ NA RYNKU USŁUG NOTARIALNYCH. Chodzi tu wyłącznie o rzetelne i etyczne...
16.11.2010
Michał Kulesza: W samorządzie partiokracja coraz częściej zastępuje demokrację. Rozmawiała Elżbieta Isakiewicz
28.09.2010
Jest wiele terytorialnych problemów zarządzania publicznego, których nie można rozwiązać za pomocą prostych zmian w podziale administracyjnym kraju.
27.05.2008
Michał Kulesza, współtwórca reformy samorządowej: Ustrój mamy głęboko zdecentralizowany, natomiast mechanizmy zarządzania nadal są rodem z PRL-u. Czas to zmienić. Rozmawiała Karolina...