Reklama

Artykuły

22.09.2010
Maciej Melecki przypomina, że doświadczana na co dzień stałość rzeczywistości jest względna i przygodna. Za tom wierszy "Przester" autor otrzymał niedawno Nagrodę Literacką...
29.04.2008
Nie istnieje coś takiego, jak zamknięta jaźń.
24.01.2007
Po nas