Reklama

Artykuły

06.05.2008
Słysząc potoczne określenie "robić komuś łaskę", wyczuwamy negatywne zabarwienie takiej wypowiedzi. Tymczasem Bóg nie robi nam łaski. On jest nam przychylny, życzliwy, wierny,...
08.04.2008
Oswajam samotność. Wewnętrzny spokój mąci natarczywie powracające pytanie: jaka będzie przyszłość, za miesiąc, za rok, pięć lat, dziesięć, sto? Zapalam m.lighta na ukojenie myśli.
06.07.2003
Zapis rozmów z Tomaszem Kwietniem OP o Mszy św., przeprowadzonych przez Jacka Borkowicza i Ireneusza Cieślika, zacząłem czytać wieczorem i ani się spostrzegłem, gdy była druga po północy....