Reklama

Artykuły

26.03.2017
Najważniejszym momentem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest dojście do granicy własnych możliwości. Od tej chwili możemy zacząć rozwijać się w nowy sposób.
07.10.2014
Kiedy mówimy o sytuacji młodych w Europie, musimy porzucić złudzenie o stabilizacji. Coś takiego nie istnieje. Ani w przyrodzie, ani w życiu, ani tym bardziej w gospodarce. Zbyt...
26.10.2013
Jest to problem codzienny. Jak często widzimy rozbicie rodzin z powodu pieniędzy: brat występuje przeciwko bratu, ojciec przeciw synowi. To jest pierwsze dzieło owego przywiązania do...
14.09.2011
Ks. Jacek Stryczek: W pomaganiu przejawia się geniusz chrześcijaństwa: to przecież dzięki niemu wolontariat jest teraz światowym standardem. Rozmawiała Dominika Pycińska