Reklama

Ładowanie...

Artykuły

VIII Konferencja Krakowska – Świat współpracy – Świat konfrontacji
23.06.2015
Polska polityka zagraniczna musi spełniać dwa warunki konieczne. Po pierwsze, strategiczne myślenie. Trzeba przezwyciężyć zagubienie i niepewność, jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości.
01.06.2014
Krzysztof Szczerski, profesor UJ, poseł na Sejm: Polacy mają poczucie indywidualnego sukcesu i zbiorowej porażki.
24.06.2013
Krzysztof Szczerski, Poseł na Sejm RP W jaki sposób przesunąć potencjał Unii na nowe obszary, nie tracąc obecnych? I czy oczekują tego obywatele?
29.06.2010
Polska stoi przed wielkim wyzwaniem dokonania skoku cywilizacyjnego, jednak bez wyzbycia się tożsamości i podmiotowości. Jak to zrobić?