Reklama

Ładowanie...

Artykuły

29.06.2010
W okresie tak istotnych zmian dokonujących się w świecie i będących konse­kwencjami kryzysów finansowych, w roku wyborów prezydenckich i niedługo przed wyborami lokalnymi oraz...
22.04.2008
Przyszłe gwiazdy świata nauki wyjeżdżają za granicę albo rezygnują z karier.
21.11.2004
Polska nauka jest sumą nieskoordynowanych pomysłów. Brakuje strategicznych kierunków badań wytyczonych na podstawie gruntownej analizy rynku światowego, potrzeb przemysłu, ochrony zdrowia,...
26.01.2003
Szkolnictwo wyższe w Polsce ma dwie słabości. Pierwszą jest utrzymywanie przez budżet uczelni publicznych, w których nauka jest bezpłatna. Drugą: tolerowanie obecnej formy studiów zaocznych...