Reklama

Ładowanie...

Artykuły

20.08.2016
Ireneusz Krzemiński i Wojciech Ogrodnik, socjologowie: Solidarność powstała jako zaprzeczenie bohaterskiej tradycji honorowego przegrywania, o której swego czasu krytycznie pisał Roman...
19.11.2013
Gdzie się podziała podstawowa idea Solidarności?
10.12.2012
Nie wyobrażam sobie, abym mógł zrezygnować z pracy w drugiej uczelni. Oznaczałoby to drastyczne obniżenie moich dochodów, poziomu mojego życia, a także mojej gotowości do pracy naukowej.
25.08.2009
Jak traktować antysemitę i jego poglądy? Pytanie doniosłe w rocznicę 20-lecia naszej wolności, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę odradzanie się ideologii endeckiej pod koniec 20-lecia...
03.03.2009
W Polsce nie brakuje inteligentów, ale wątpliwa jest obecność "inteligencji". Brakuje świadomości wspólnoty, która przekracza etosowo-polityczne zróżnicowania.
07.11.2004
Ostatnie badania socjologiczne zdają się wskazywać na zaskakujące zrośnięcie się wiary i identyfikacji z Kościołem ze skłonnością do potępiania i odrzucania grzesznych inaczej.