Reklama

Artykuły

09.11.2010
Bp Antoni Długosz: Radość ukazana przez taniec czy pieśń ma korzenie w kulcie bóstwa i Bóg cieszy się z takiego wyrazu wdzięczności. Dlatego lubię tańczyć i śpiewać. Rozmawiali Maciej...
10.02.2009
Dla Jana Pawła II dzieci są uśmiechem nieba powierzonym ziemi. Papież wyrażał szczególną troskę o dzieci, zaznaczając, że w ramach rodziny domowej i parafialnej znajdują one uprzywilejowane...
09.12.2008
W życiu Kościoła widać współcześnie pewną skrajność w sposobie patrzenia na radość, taniec, pogodę ducha w ludzkim życiu. Traktuje się je z góry jako uczucia i zachowania, które przynależą...
15.05.2007
Dziecko żyje atmosferą domu i podświadomie naśladuje postawy oraz zachowania rodziców i opiekunów. Autorytet rodziców odgrywa szczególną rolę w przeżywaniu radosnych i przykrych doświadczeń...