Reklama

Artykuły

26.11.2012
Jeszcze na długo przed odsłonięciem w 2008 r. Pomnika Tolerancji w Jerozolimie, zadawano mi pytania: Dlaczego Jerozolima? Dlaczego tolerancja? Dlaczego w propagowanie jej haseł angażuje się...
26.11.2012
Tolerancja to wspomaganie współistnienia – złoty środek dla rozwoju różnych ludzi, różnych kultur, różnych zachowań i różnych emocji.
20.02.2012
W plątaninie życia zdarzają się różne zachowania ludzkie...