Druga strona

Urszula Kozioł: HORRENDUM - w literaturze polskiej zajmuje miejsce niekwestionowane, ale ostatnie zbiory jej wierszy - "W płynnym stanie", "Supliki", "Przelotem" i wydany właśnie tom "Horrendum" - pozostają jakby niedoczytane. A przecież ich wewnętrzna konsekwencja, czytelna mimo wielogłosowości i różnorodności formalnej, ich żarliwy dramatyzm i poetycka siła domagają się uważnego opisu.

20.07.2010

Czyta się kilka minut

"Przypuszczać można - pisał czterdzieści lat temu Jerzy Kwiatkowski - że poezja ta, która z łatwością wyodrębniła się z poetyckiego tłumu i weszła do czołówki reprezentowanej przez siebie generacji, poezja, której już zawdzięczamy kilka wierszy skończenie pięknych - będzie coraz świetniej rozwijać się i rosnąć. Rokowanie to o tyle przewrotne, że w znacznej mierze oparte na dostrzeżeniu w przedmiocie badania konfliktów o charakterze głęboko dramatycznym". Przenikliwy krytyk już wtedy dostrzegał narastające w wierszach Urszuli Kozioł napięcie pomiędzy trwaniem, świadomością zakorzenienia i związku z naturą a przemijalnością i poczuciem "osobności" czy wydziedziczenia. Pomiędzy konkretnością słowa, mocno osadzonego w polszczyźnie i tradycji polskiej poezji, a umiejętnością poetyckiego ujmowania świata pojęć i skłonnością do językowej gry.

"Słowa uwięzłe w gardle / będą wybite / ­do ostatniej zgłoski". To początek wiersza "Bez głosu", który kończy się: "O, moje życie /

/ za daleko to zaszło // nie wierzę że szło o to". W jednej z poetyckich notatek zapisana została "chwila / kiedy pusta kartka / łasi się do pustej ręki / z której pióro wypadło na zawsze". Horrendum przemijalnego istnienia.

Rejestr tonów jest tu jednak bogatszy. Jacek Łukasiewicz, towarzyszący od lat wierszom Urszuli Kozioł, recenzję w "Odrze" rozpoczyna tak: "Zachwyt, zdziwienie, przerażenie - trzy gwałtowne uczucia wśród poetyckich form. Kolejność ich doświadczania nie jest ważna, gdyż są one w jakimś sensie jednoczesne. Zachwyt urodą świata. Zdziwienie przygodnością ludzkiego życia i losu. Przerażenie śmiercią, wciąż w tym tomie obecną, choć nigdy nie nazwaną".

Uczucia jednoczesne - jak w "Przebudzeniu", wierszu, który otwiera ekstatyczne powitanie sobotniego poranka i podziękowanie za łaskę istnienia. Kilka wersów dalej zaś czytamy:

moja miłości, która jeszcze myślą

i ciałem błądzisz po krawędziach snu

nagle mnie zatrwożył twój oddech

wstrzymany przez chwilę

jak gdybyś się zawahał przy bramie

co tylko w jedną wiedzie stronę

"Horrendum" to także dialog z poprzednikami, szukanie oparcia duchowego w sile ich słowa. Kochanowski, Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Staff. Czystość formy jest w tych nawiązaniach - w "Balladzie", "Ogrodniczce", "Hymnie o zmierzchu", zamykającej książkę "Mojej piosence" - nieporównana.

To samo dotyczy pięknego wiersza "Nagle powiało na mnie chłodem"; pozostawiam czytelnika ze słowami poetki:

Kto przeprowadzi mnie przez lód

i nocą ujmie mnie za rękę

kiedy się własnych snów przelęknę

i kto mi szklankę wody

poda

kto przeprowadzi mnie przez lód

na drugą

ciemną świata stronę

gdzie oblodzone stopnie stromo

donikąd wiodą mnie

przez pustkę

wrogą i myślom mym

i ustom

tę co na słowa i na ciało

właśnie zaciąga czarny całun

(Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, ss. 72.)

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Tomasz Fiałkowski, ur. 1955 w Krakowie, absolwent prawa i historii sztuki na UJ, w latach 1980-89 w redakcji miesięcznika „Znak”, od 1990 r. w redakcji „TP”, na którego łamach prowadzi od 1987 r. jako Lektor rubrykę recenzyjną. Publikował również m.in. w… więcej

Artykuł pochodzi z numeru TP 30/2010