Reklama

Artykuły

23.10.2017
Pięćset lat temu Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, które zachwiały dotychczasowym porządkiem świata.
09.11.2015
To z polskiej strony wyszła inicjatywa, która 50 lat temu położyła kamień węgielny pod polsko-niemieckie pojednanie.
26.01.2015
27 stycznia 2015 roku upamiętniamy 70. rocznicę wyzwolenia byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.